Skip to main content

Posts

Showing posts with the label phòng họp

Các giải pháp họp trực tuyến hiệu quả

Ngày nay giải pháp họp trực tuyến là sự lựa chọn hàng đầu thay thế cho các cuộc họp truyền thống vốn hạn chế về mặt địa lý. Họp trực tuyến giúp các doanh nghiệp giảm thiểu chi phí và thời gian tổ chức trong hội họp, mang lại nhiều hiệu quả trong  công việc. Hội nghị trực tuyến là gì? Hội nghị trực tuyến hay họp trực tuyến (meeting online, meeting conference) là họp hội nghị thông qua phần mềm, web hội nghị, điện thoại thông qua môi trường Internet/PSTN nhằm giảm chi phí và thời gian tổ chức so với các cuộc họp truyền thống mặt đối mặt. Ngoài ra giải pháp họp trực tuyến còn được ứng dụng trong công tác đào tạo từ xa ở trung tâm, trường học; tư vấn chuẩn đoán bệnh ở bệnh viện; tham mưu chỉ đạo quân sự của chính phủ… Lợi ích của cuộc họp trực tuyến Kết nối được nhiều người, ở mọi địa điểm cùng lúc, xóa bỏ khoảng cách địa lý. Cuộc họp diễn ra nhanh chóng, rút ngắn thời gian và hạn chế những sự cố trong quá trình di chuyển. Tiết kiệm chi phí tối đa cho mỗi lần tổ chức cuộc họp. Trao đổi thô…